Tobias Judin, Datatilsynet

Tobias Judin er juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet. Han representerer Datatilsynet i internasjonale arbeidsgrupper og jobber særlig med grenseoverskridende saker, sporing og profilering og forholdet til ytringsfriheten